1 Dzięki dobrej woli moich przyjaciół, którzy poczynili różne krytyczne uwagi ten tekst pomniejszył swój ładunek błędów przeróżnych typów. Gorące podziękowania dla nich:
Jadwiga Korcz-Dziadosz &
Barbara Solecka-Fijałkowska,
które przeczytały wersję polską
Paul James Otterson,który przeczytał wersję angielską
Waldir Quandt,który przeczytał wersję portugalską