The indicated file can be found on the disk
(I mean: it is not here).

O arquivo indicado faz parte do disco
(quero dizer: năo se encontra aqui).

Wskazany plik stanowi część płytki
(to znaczy: nie ma go tu).