Ostatnie dodatki & wyrzutki: wrzesień 2020
Last inclusions & exclusions: September 2020


Aforyzm to zwrot zgrabny i tak krótki, że nie ma treści.

Aphorism is a clever frase, so short that it has no contents.

(A.S.)


Gdy rozmawiasz z Bogiem, modlisz się; gdy Bóg rozmawia z tobą, masz schizofrenię.

If you talk to God, you are praying; if God talks to you, you have schizophrenia.

(Thomas Szasz)


Życie, czyli burza przed ciszą.

Life, or the tempest before the silence.

(Wisława Szymborska)


Jeśli nie masz czasu, żeby zrobić to porządnie, to skąd znajdziesz czas, żeby to poprawić?

If you don't have time to do it right, where are you going to find the time to do it over?

(Internet folklore)


Koincydencja, rz.: Nie zwracałeś uwagi na drugą połowę tego co się działo.

Coincidence, n.: You weren't paying attention to the other half of what was going on.

(Internet folklore)


Intuicja to skrzyżowanie wiedzy i wyobraźni w tym punkcie gdzie jest rozwiązanie problemu.

Intuition is the meeting of knowledge and imagination at the point where the solution of the problem lies.

(Wiesław Kruszewski)


Kac, rz.: Gniew gron.

Hangover, n.: The wrath of grapes.

(Internet folklore)


Jeśli mówisz prawdę to nie musisz niczego zapamiętywać.

If you tell the truth, you don't have to remember anything.

(Mark Twain)


Wystrzegaj się człowieka co zna odpowiedź zanim zrozumiał pytanie.

Beware of the man who knows the answer before he understands the question.

(Internet folklore)


Pyt.: “Jaka jest różnica między jaskółką?” Odp.: “A że ma jedną nogę od drugiej.”

Q.: “What is a difference between a swallow?” A.: “It has one leg from the other.”

(Polish kids)


Dziewczyna co spędza życie oczekując swego Zaczarowanego Księcia nieuchronnie doczeka się kiedyś swojej ropuchy.

The girls that passes her life awaiting her Prince Charming will meet one day her toad.

(Internet folklore)


Łatwiej wielbłąd przeciśnie się się przez dziurę w igle gdy będzie z lekka naolejona.

It is easier for a camel to pass through the eye of a needle if it is lightly greased.

(Kehlog Albran)


Popularność Harry Pottera utwierdza mnie w przekonaniu, że Ziemia jest płaska.

The popularity of Harry Potter confirms my conviction that the Earth is flat.

(Jacek Jarecki)


Zgodnie z ostatnimi danymi, 43% wszelkich statystyk jest kompletnie bezwartościowych.

According to the latest figures, 43% of all statistics are totally worthless.

(Internet folklore)


Kłopot z byciem biednym leży w tym, że to zajmuje cały twój czas.

The trouble with being poor is that it takes up all your time.

(Willem de Kooning)


Problem globalnej wioski to kupa globalnowioskowych idiotów.

The problem with the global village is all the global village idiots.

(Paul Ginsparg)


Komuś, kto chodzi do psychiatry, powinno się zbadać głowę.

Anyone who goes to a psychiatrist ought to have his head examined.

(Samuel Goldwyn)


Przyjaciele pojawiają się i zanikają, wrogowie do kupy się składają.

Friends come and go, but enemies accumulate.

(Jone's Motto)


Kłamstwo to prawda, która nigdy nie nastąpiła.

The lie is a truth that never happened

(Mário M.Quintana)


Matematyka jest sztuką nadawania takich samych nazw różnym obiektom. A może to było odwrotnie, nie pamiętam.

Mathematics is the art of giving the same names to different objects. Or maybe it was the other way round, I do not remember.

(Wiesław Kruszewski)


Czytaj uważnie poradniki zdrowotne by nie umrzeć od błędu drukarskiego.

Be careful of reading health books, you might die of a misprint.

(Mark Twain)


Główna przyczyna problemów to rozwiązania.

The chief cause of problems is solutions.

(Eric Sevareid)


Definicja nauczania: rzucać fałszywe perły przed prawdziwe wieprze.

A definition of teaching: casting fake pearls before real swine.

(Bill Cain)


Żaden płatek w lawinie nigdy nie poczuwa się do odpowiedzialności.

Every snowflake in an avalanche pleads not guilty.

(Stanisław Jerzy Lec)


Jeśli nie wiesz dokąd idziesz, przypuszczalnie dotrzesz gdzie indziej.

If you don't know where you are going, you will probably end up somewhere else.

(Laurence J. Peter)


How should you react if an underdog overbarks?

(A.S.)


Gdy mężczyzna mówi, że to głupia, dziecięca gra, chodzi przypuszczalnie o coś, w czym jego żona wygrywa.

When a man says it's a silly, childish game, it's probably something his wife can beat him at.

(Epperson's law)


Powszechnym losem nowych prawd jest począć się jako herezje i zakończyć swe istnienie jako przesądy.

It is customary fate of new truths to begin as heresies and to end as superstitions.

(Thomas H.Huxley)


Porywcza nienawiść może nadać znaczenia i celu pustemu życiu.

Passionate hatred can give meaning and purpose to an empty life.

(Eric Hoffer)


Nonsens. Przestrzeń jest błękitna i ptaki przelatują przez nią.

Nonsense. Space is blue and birds fly through it.

(Werner Heisenberg)


Teraz nowość wypiera jakość. Dziś nie pytają, czy to jest dobre, pytają – czy to jest nowe?

Now novelty displaces quality. Nowadays one doesn't ask whether it is good, one asks whether it is new.

(Ryszard Kapuściński)


Dyskutowanie jest skrajnie wulgarne, bo w dobrym towarzystwie wszyscy mają dokładnie tę samą opinię.

Arguments are extremely vulgar, for everyone in good society holds exactly the same opinion.

(Oscar Wilde)


Zazdrość to ta cała przyjemność, którą twoim zdaniem oni mieli.

Jealousy is all the fun you think they had.

(Erica Jong)


Praca uszlachetnia człowieka. Kłopot w tym, że gdy człowiek czuje się szlachetny, nie chce więcej pracować.

Work dignifies a man. The problem is that once the man feels dignified he doesn't want to work any more.

(Barão do Itareré)


What does “it” mean in the sentence “What time is it?”?

(A.S.)


São Paulo: wszystkie miasta są mrówne ale niektóre są mrówniejsze.

(A.S.)


Jeśli twoje jedyne narzędzie to młotek, wszystkie twoje problemy zaczynają być podobne do gwoździ.

If your only tool is a hammer, all your problems begin to look like nails

(Mark Twain)


Mistyk to człowiek, który chce poznać wszechświat, ale jest zbyt leniwy by uczyć się fizyki.

Mystic is someone who wants to know the Universe but is too lazy to study physics.

(Internet folklore)


Ciężkie czasy! Trzeba obchodzić się bez wielu rzeczy, o których istnieniu nasi dziadkowie nawet nie marzyli

Hard times! We've got to do without many things that our grandfathers would never imagine that they could exist.

(Julian Tuwim)


Doświadczenie to coś co zdobywasz gdy nie zdobywasz tego czego chciałeś.

Experience is what you get when you don't get what you want.

(Dan Stanford)


Unikaj skarżącego się na brak czasu, chce ci zabrać twój.

Avoid the one who complains of the lack of time; that person wants to seize yours.

(Hugo Steinhaus)


Im człowiek staje się starszy, tym dłuższą miał drogę do szkoły za młodu.

The older a man gets, the farther he had to walk to school as a boy.

(Internet folklore)


Nigdy nie przerywaj swemu wrogowi gdy popełnia on pomyłkę.

Never interrupt your enemy when he is making a mistake.

(Napoleon Bonaparte)


Pisanie to przetwarzanie swych najgorszych chwil na pieniądze.

Writing is turning one's worst moments into money.

(J.P. Donleavy)


Kto nie jest z nami, jest za nami.

Either you are with us or you are behind us.

(telepathic message from Vladimir I.Lenin)


Wielcy pisarze piszą o niczym, a źli chcą w powieść wepchnąć całą swoją wiedzę o świecie.

Great writers write about nothing, bad ones want to fill the novel with all they know about the world.

(Joanna Ugniewska)


Zdefiniować słowo to jak uchwycić motyla w locie.

Defining a word is like catching a butterfly in its fly.

Aurélio Buarque de Holanda Ferreira


Religia dzieli ludzi, a logika ich łączy.

The religion separates people, the logic unites them.

(Alfred Tarski)


Muzyka Wagnera jest lepsza niż jej brzmienie.

Wagner's music is better than it sounds.

(Mark Twain)


Być albo nie być – oto jest pytanie albo oto nie ma pytania.

To be or not to be this is the question or is not the question.

(Internet folklore)


Albo jesteś po stronie terrorystów albo złapiemy cię żywym czy martwym.

Either you are with the terrorists or we will get you dead or alive.

(telepathic message from George W.Bush)


Sumienie nie powstrzymuje nas przed popełnianiem grzechów lecz niestety utrudnia cieszenie się nimi.

Our conscience does not impede to commit sins but, alas, it does impede to enjoy them.

Salvador de Madariaga