Rzeczpospolita
27.08.05 Nr 200
PLUS MINUS
LISTY

"Korzenie laicyzmu"

Jerzy Trammer, niedościgniony mistrz krótkiego felietonu, pisząc o chrześcijańskich korzeniach większości europejskich izmów ("Korzenie laicyzmu", "Plus Minus", 20 21 sierpnia), nie wspomniał (z pewnością ze względu na formę właśnie) o kilku z nich, które w dzisiejszym świecie wydają się... wiodącymi. Chodzi wszak o pragmatyzm, a nawet utylitaryzm, ale i ekologię czy inne odmiany zieloności. Biblijny imperatyw "Czyńcie sobie Ziemię poddaną" jest bowiem odwieczną podstawą zarówno działania, jak i myślenia o działaniu formułowanego w postaci wymienionych wyżej idei. To tylko kwestia akcentów i... pytań.

Andrzej Bartłomiej Pierzchała, Gorzów Wielkopolski