Date: Tue, 06 Sep 2005 00:59:52 -0500
To: publicystyka@agora.pl
From: Jerzy Kocik 
Subject: Prosba (polemika z p. Trammerem)

Szanowny Panie Redaktorze,
list zalaczony jest w formacie htm.
Uklony,

Jerzy Kocik  i  Andrzej Solecki

Szanowny Panie Redaktorze,

Rzeczpospolita (Plus Minus, 20 sierpnia) zamieściła felieton pana Jerzego Trammera, w którym wywodzi on z „chrześcijańskich zródeł” praktycznie wszelkie wartości kultury europejskiej, wyszczególniając te, które jego zdaniem „błędnie” były uważane za świeckie w swym rodowodzie. Artykuł ten roi się od merytorycznych błędów o ideologicznej motywacji. Ponieważ pismo nie opublikowało żadnego polemicznego komentarza (w tym naszych uwag tam przesłanych), prosimy o zamieszczenie na Waszych łamach naszego listu, załączonego poniżej.

Pozostawienie rozważań pana Trammera bez sprostowań wyrządza krzywdę tak czytelnikom jak i samej Rzeczpospolitej. Stworzyło bowiem to sytuację sugerującą istnienie cenzury ideologicznej.

Rozumiemy, że każde pismo ma swoją „linię redakcyjną” i opinie niezgodne ze smakiem redakcji nie muszą być przekazywane jej czytelnikom. Ale tu nie chodzi o opinie, lecz o konkrety, o fałszowanie danych w bardzo delikatnym w tej sferze klimacie krajowym. Dlatego cenilibyśmy sobie bardzo Pańską pomoc w przedłożeniu treści załączonego poniżej listu do publicznego oglądu.

Pozdrawiamy,

Jerzy Kocik i Andrzej Solecki