Komentarz

W czasie swej ostatniej wizyty w obozie koncentracyjnym Auschwitz, papież Benedykt XVI zdumiał poglądem, że naziści nienawidzili Żydów, gdyż z ich to właśnie religii wywodzi się chrześcijaństwo. A więc mordowali z nienawiści do chrześcijaństwa! A przecież wiemy, że Niemcy „nie wybaczali” akurat pochodzenia – a nie wyznania. Zdumiewa zbieżność w logice historycznych dociekań u obu panów…