Funções trigonométricasTabela “3 em 1” (pdf)
Aproximações racionais com pequenos denominadores


Trigonometric functionsTable “3 in 1” (pdf)
Rational approximations with small denominators


Funkcje trygonometryczneTabela „3 w 1” (pdf)
Przybliżenia wymierne z małymi mianownikami