Obchody 70-lecia Bolesława Gleichgewichta,
Instytut Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego, maj 1989,
przemawia Stanisław Hartman