Marek Eyal

Mój światopogląd

Postacie które najbardziej wpłynęły na mój światopogląd

 

Abraham syn Teracha Pionier monoteizmu, Bliski wschód
Józef syn Jakuba Mistrz przeżycia i model doradcy, Egipt
Mosze (Mojżesz) Reformator i przywódca, Bliski wschód
Platon Filozof, Ateny
Euklides Matematyk, Ateny
Eurypides Dramaturg, Ateny
Dawid syn Iszaja Polityk i król, Israel
Joszua syn Józefa  (Jesus) Reformator, Judea
Rabbi Akiva Kapłan i reformator, Judea
Rambam (Majmonides) Lekarz i filozof, Egipt
Benjamin z Metudeli Odkrywca i kronikarz, Hiszpania
Marko Polo Odkrywca i kronikarz, Wenecja
Christopher Colombo (Kolumb) Odkrywca, Wenecja, Portugalia, Hiszpania
Kazimierz Wielki Król, Polska
Władysław Jagiełło Król, Polska i Litwa
Isaak Newton Fizyk, Anglia
William Shakespeare Dramaturg i aktor, Anglia
Johannes Sebastian Bach Muzyk , Brandenburgia
Immanuel Kant Logik i filozof, Prusy
Thomas Jefferson Autor konstytucji amerykańskiej, USA
Adam Mickiewicz Poeta i polityk, Polska, Turcja
Michail Kutuzow Generał, Rosja
Charles Darwin Naturalista, United Kingdom
Benjamin Disraeli Polityk, United Kingdom
Bolesław Prus Pisarz, Polska
Gustav Mahler Muzyk, Austria, Niemcy
Marcel Proust Pisarz, Francja
Albert Einstein Fizyk, Niemcy, USA
Werner von Heisenberg Fizyk, Niemcy
Pablo Picasso Malarz, Hiszpania, Francja
Józef Dżugaszwili (Stalin) Dyktator i masowy morderca, ZSSR
Adolf Hitler Dyktator i masowy morderca, Niemcy
Józef Goebbels Mistrz propagandy, Niemcy
Raul Wallenberg Dyplomata, Szwecja
Samuel Goldwyn Filmowiec, USA
Winston Churchill Polityk, United Kingdom
Konrad Adenauer Polityk, NRF
Zbigniew Czarnuch Historyk i pedagog, Polska
Henryk Fajtlowicz Inżynier, humanista i ojciec, Polska
Witold Gombrowicz Pisarz, Europa
Stanisław Lem Pisarz, Polska
Karol Wojtyła Humanista i papież, Polska, Watykan
Sławomir Mrożek Dramaturg, Polska, Włochy
Chanoch Lewin Dramaturg, Israel
Jeshayahu Leibowicz Filozof, Israel