„Wspomnienia (lwowskie i inne)” Profesora Stanisława Hartmana zostały wydane w roku 1994 przez Fundację dla Uniwersytetu Wrocławskiego Oficynę – „Leopoldinum”. Tylko bardzo cierpliwy poszukiwacz odnajdzie ją w jakimś antykwariacie.

Jestem niezmiernie wdzięczny prof. dr Janowi Hartmanowi, synowi mojego Nauczyciela i późniejszego Kolegi w Instytucie Matematycznym, za przyzwolenie na udostępnienie tu tych „Wspomnień” wszystkim, którzy nie dotarli do nich w formie książkowej.

Oryginał zawierał przedmowę pana Jana Hartmana. Tutaj zastąpiła ją przedmowa pana Jana T. Grossa.


Przedmowa     Wspomnienia


Zainteresowanym osobą Stanisława Hartmana jak najgoręcej polecam lekturę artykułu pani Magdaleny Bajer Pozytywiści do dziś z cyklu „Rody uczone” pojawiającego się w piśmie Forum Akademickie.