ADAM ŚMIAROWSKI    		  I R R E G U L A R

   ********     ***     ********     ***     *******
   **  **    ** **       **     ** **    **   **
   **  **    **  **       **    **  **    **
   ********   *********      **    *********   **
   **      **    **      **   **    **   **
   **     **     **     **   **     **  **   **
   **     **      **     **  **      **  *******
                 **  **
                  ***
   Polish    American    Jewish      And    Chauvinistic

Autorstwa tekstów po latach odtwarzanie

numer  1 numer  2 numer  3 numer  4 numer  5 numer  6 numer  7
numer  8 numer  9 numer 10 numer 11 numer 12 numer 13 numer 14
numer 15 numer 16 numer 17 numer 18 numer 19 numer 20 numer 21
numer 22 numer 23 numer 24 numer 25 numer 26 numer 27 numer 28

Było to w zeszłym wieku. W rzadkiej atmosferze Internetu latały jeszcze pterodaktyle, a w uniwersyteckich i wojskowych dziurach chowały się gophery i bitnety. Ale choć były to Początki, rozchodziły się już po świecie warszawskie Donosy a w listach do Poland-L bawił i epatował PAJAC Adama Śmiarowskiego.

Dotarłem do tekstów wiele lat później, dzięki archiwom osiadłego w Szwajcarii Jacka Arkuszewskiego. Dowodzi to, że wiewiórki mogą zręczniej zbierać orzeszki, świstaki lepiej ganiać tunelami, ale nic nie prześcignie fizyków w kwestii przechowywania danych.

Chciałem podzielić się z innymi tymi perełkami z początku lat dziewięćdziesiątych, ale potrzebowałem przyzwolenia autora na przedstawienie jego tekstów. Dzięki magii technologii wychomikowałem go właśnie w Brodnicy i otrzymałem jego placet na to przedsięwzięcie. Proszę więc klikać i czytać do woli.

Andrzej Solecki            Floripa, 26/I/2007